Szkoła katolickaNasze cele

 
Celem pracy wychowawczej w naszej szkole jest pokazanie uczniom wartości chrześcijańskich, wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także wychowanie w duchu patriotycznym.Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone w małych grupach, co pozwala na bezpośredni kontakt nauczyciela z dzieckiem oraz dostosowanie form i metod pracy do potrzeb uczniów. Stosujemy przede wszystkim metody aktywne. Dążymy do tego, aby każdy uczeń osiągnął sukces szkolny.

 

Patron

Nasza szkoła powstała przy Parafii Świętej Rodziny w Legnicy i to Parafia jest organem prowadzącym szkołę, dlatego naszej placówce patronuje Święta Rodzina, Pan Jezus, Matka Boża i Święty Józef jako opiekun Jezusa.

w Kościele katolickim Święta Rodzina tradycyjnie utożsamiona została jako wzór wszystkich chrześcijańskich rodzin, którą należy naśladować poprzez jej cnoty: wiarę, nadzieję, miłość, posłuszeństwo Bogu, pracowitość, gościnność i inne.

Uczniom przekazywane są te ważne, ale często zapominane wartości. Dzieci uczą się w atmosferze miłości, tolerancji i zgody, chronione są przed agresją fizyczną i psychiczną. 

O szkole

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Legnicy rozpoczęła działalność od 01 września 2006 r. Z inicjatywy proboszcza Parafii p. w. Świętej Rodziny ks. Bronisław Kryłowskiego, Jerzego Grabarczyka – ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy i Adama Wierzbickiego.

W czerwcu 2009 r. jej mury opuścili pierwsi absolwenci . Sprawdzianem przygotowania uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum był sprawdzian zewnętrzny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uzyskali oni najwyższy wynik spośród szkół legnickich.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klasy VI ponownie przystąpili do sprawdzianu zewnętrznego, uzyskując najwyższą średnią w naszym mieście. Wyniki absolwentów szkoły świadczą o wysokim poziomie i właściwej organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej i koncepcji pracy przynoszącej znaczące efekty.

Uczniowie klas I-VI biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swoje zainteresowania i pasje. Każdy z nich ma możliwości osiągnięcia sukcesu i pochwalenia się nim w środowisku szkolnym. Temu właśnie celowi służą liczne konkursy dla uczniów, organizacja zebrań z rodzicami, które są przygotowane zgodnie z wymogami nowoczesnej pedagogiki.

W trosce o wszechstronny rozwój dziecka organizujemy wyjazdy do Teatru Lalek we Wrocławiu, wyjścia do kina i muzeum, gdzie uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez kustosza.

Chętni uczestniczą w zajęciach sportowych na basenie, gdzie są dowożeni transportem organizowanym przez Dyrektora.

Dużym zainteresowanie uczniów cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone przez p. Edytę Rolę – Marcinowską, która jest także nauczycielem akademickim. Uczniowie pod jej kierunkiem przygotowali prace na konkursy plastyczne wojewódzkie i ogólnopolskie, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Najbardziej znaczące to:

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Polacy na olimpiadach i mistrzostwach świata – sporty zimowe” - wyróżnienie
  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Papież – Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” - wyróżnienie
  • Ogólnopolska Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” - Laureat.

W szkole działa teatrzyk prowadzony przez p. Małgorzatę Schier -Okoń, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektora ds. dydaktyki Szkoły Językowej przy MPiK w Legnicy. Po raz pierwszy uczniowie pod jej kierunkiem przedstawili w języku niemiecki krótki spektakl na zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Przygotowują też jasełka bożonarodzeniowe na szkolną wigilię, będą też prezentowane w kościele parafialnym.

Strona internetowa szkoły --------->>>>>>> Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Legnicy

Kontakt

59-220 Legnica,
ul. Słubicka 6
Tel.: 76 862 19 80
E-mail: parafia@swrodzina.legnica.pl

Dodatkowe informacje

W przygotowaniu