Kronika

Z Kroniki Parafialnej

ROK 1992

30.12. – Decyzją Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka ustanowiono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski p.w. Świętej Rodziny w Legnicy przy ul. Słubickiej. Obowiązki Rektora powierzono ks. Bronisławowi Kryłowskiemu

ROK 1993

18.04. – w drugą Niedzielę Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego – została zainaugurowana oficjalnie działalność duszpasterska. Kaplicę, która została zaadaptowana z pomieszczeń warsztatowo-garażowych po wojskach radzieckich poświęcił ks. bp Tadeusz Rybak. Celebrował również  uroczystą Mszę Św., w której uczestniczyli parafianie i goście

sierpień – parafię nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

28.08. – wizyta Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa w towarzystwie ks. kardynała Franciszka Macharskiego oraz Ordynariusz Legnickiego ks. biskupa Tadeusza Rybaka

01.10. – powstała Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Rodzina” przy parafii p.w. Św. Rodziny

październik – pierwsza pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę

ROK 1994

17.03. – Został podpisany Dekret Erekcyjny Parafii P.W. Świętej Rodziny w Legnicy w Dekanacie Legnica Zachód, tym samym powstała w naszym mieście nowa parafia.  Zarząd Miasta oddał parafii w użytkowanie wieczyste plac przy skrzyżowaniu ulic Słubickiej i Skośnej, który przeznaczony jest pod budowę kościoła. W maju 1994r. kaplica została nabyta na własność parafii.
 
06.04.1994r. – uczniowie klas ósmych ze szkoły Podstawowej Nr 2 przyjęli Sakrament Bierzmowania – pierwszy raz w naszej parafii
 
01.05.1994r.  -  Pierwsza w parafii uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej
 
czerwiec – nowo wyświęcony ksiądz Dariusz Pytel -odbywający w naszej parafii praktykę- odprawił I Mszę Prymicyjną w kaplicy
 
17.09. Ks. Biskup Tadeusz Rybak odprawił w naszej kaplicy Mszę Św., po której dokonał poświęcenia Krzyża, który został uroczyście wyniesiony  i ustawiony przy placu przeznaczonym pod budowę kościoła. Dębowy Krzyż ufundowany został przez rodziny ppMiegodzińskich, Krakowskich i Kozakowskich
 
W nocy z 4 na 5 listopada 1994r. miało miejsce zbezczeszczenie KRZYŻA, który został porąbany. Ten agresywny wyczyn jest dla społeczności parafialnej wydarzeniem bolesnym, raniącym uczucia religijne i świadczącym albo o wielkiej nieodpowiedzialności albo o wielkiej wrogości do Kościoła. 7.11.1994r. ks. proboszcz wraz z parafianami odprawił specjalne modlitwy przebłagalne za grzech świętokradztwa. 26 listopada została umieszczona tabliczka na Krzyżu z napisem:  „W NOCY Z 4 NA 5 LISTOPADA 1994r. DOKONANO PROFANACJI KRZYŻA. BRACIE I SIOSTRO, MÓDL SIĘ O NAWRÓCENIE OSOBY, KTÓRA TO UCZYNIŁA”
 
Rok 1994 przyniósł spore zmiany. W przyjętych po wojskach radzieckich budynkach przy ul. Bydgoskiej zamieszkało 180 rodzin – nasi nowi parafianie. Przy ul. Słubickiej otwarty został Dom Dziecka Sióstr Św. Elżbiety. Oficjalnie Siostry otrzymały klucze do Domu Dziecka 26 września w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. że będzie to Dom pod taki właśnie wezwaniem. Obecnie przebywa w nim 36 dzieci – też nasi parafianie. Trwają prace remontowe w kaplicy i domu parafialnym w części przeznaczonym na Świetlicę. W piwnicy zaadoptowano pomieszczenie na siłownię. Zakupiono do Świetlicy telewizor, wideo, meble i sprzęt do siłowni oraz inne pomoce. W kaplicy trwały prace przy izolacji dachu, wykonano rowy udrażniające kanalizację wodną.
 
ROK 1995
 
28.01-16.02 – 45-osobowa grupa dzieci ze świetlicy parafialnej wraz z wych. przebywała w Polańczyku nad Soliną w Bieszczadach. Wyjazd zorganizowany został dzięki staraniom FUNDACJI NA  RZECZ DZIECI ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO w Legnicy i osobistemu zaangażowaniu p. Dr Haliny Strugały Sławik i ks. Proboszcza Bronisława Kryłowskiego.
 
29.03 – Poświecenie nowo zakupionego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy umieszczony obok krzyża na frontowej ścianie nad prezbiterium. Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będą odprawiane w każdą środę o godz. 18,00
 
01,02.04 – W nocy z soboty na niedziele dokonano, przestępstwa nieznani sprawcy włamali się do kaplicy wybijając szybę w oknie. Sprawcy skradli księgi liturgiczne, dwa ornaty, kapę. Przewrócili konfesjonał, zniszczyli stacje drogi krzyżowej lampy przy ołtarzu, świece, sprzęt nagłaśniający, organy elektroniczne. Straty oszacowano na 5tys. Złotych .
 
19.04 – 49 osobowa grupa uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr. 2 przyjęła SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Sakramentu tego udzielił ks. Biskup pomocniczy STEFAN REGMUNT
 
07.05 – Pierwsza Komunia Święta. Uczestniczyło w niej 56 dzieci ze Szk. Podst. Nr. 2 w Legnicy.
 
31.12 – Msza Św. Odpustowa Parafii Św. Rodziny mszy przewodniczył ks. JÓZEF BOROWSKI oraz prałat ks. Władysław JÓŚKÓW który, wygłosił homilię –wskazał na to by brać przykład ze Św. Rodziny.
 
ROK 1996
 
21.01 – Koncepcja budowy kościoła  przy ul. Słubickiej pod wezwaniem Św. Rodziny.
 
04.04 – Wielki czwartek w naszej parafii   do grona lektorów zostało włączonych 6 starszych ministrantów. Do tego grona należą: Łukasz Banaszek, Adrian Belka, Marek Domagała, Łukasz Dzielicki, Marcin Rogasik i Sebastian Szuster.
 
04.04 – 39 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Infułata Wł. Bochniaka.
 
05.05 – 46 dzieci przyjęło SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
 
24.05 -  4-ta rocznica inauguracji diecezji legnickiej i ingresu pierwszego Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rybaka. Biskup Legnicki przyznał zasłużonym kapłanom godności kanonickie. Jedności kanonickie otrzymało 80 kapłanów wśród nich był nasz proboszcz ks. BRONISŁAW KRYŁOWSKI.
 
01,11.08 – 5 PIESZA PIELGRZYMKA do CZĘSTOCHOWY. Intencją tegorocznej pielgrzymki było: by przyjazd Ojca Św. Do Legnicy umocnił naszą wiarę. Z naszej parafii 10 osób uczestniczyło w tej wspaniałej pielgrzymce
 
07.10 – Uroczystość Matki Boskiej Różańcowej. W naszej parafii jest 5 róż żeńskich i 1 róża męska pod różnymi wezwaniami.
 
09.12 – Święto Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny. W tym dniu 100 dzieci przyjęto do Rycerstwa Niepokalanej.
 
W 1996r. zostało ochrzczonych 35 osób; 33 osoby zmarły; związek małżeński zawarło 13 par. Przez cały rok trwały prace przygotowujące do budowy nowej świątyni. Prace koncentrowały się przy:          Budowa zaplecza gospodarczego; Gromadzenie cegieł, czyszczenie, składanie mat. Budowlanych; Uzbrojenie placu budowy; Przygotowanie projektu kościoła.
 
ROK 1997
 
27.03 – W dzień ustanowienia Eucharystii w sposób bardzo szczególny do grona lektorów w naszej parafii zostali włączeni nast. Ministranci: Daniel Szuster, Mateusz Dzielicki i Marek Sroka.
 
02.04 – 48osobowa grupa uczniów z SP-2 w Legnicy przyjęła SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Sakramentu tego udzielił ks. Biskup pomocniczy STEFAN REGMUNT.
 
17.05 – Sobota przed Zesłaniem Ducha Świętego to historyczny dzień w naszej parafii. W dniu tym rozpoczęto prace ziemne na placu budowy nowej świątyni przy ul. Słubickiej.
 
21.05 – Obchodziliśmy 14 rocznicę Święceń Kapłańskich ks. Proboszcza Bronisława Kryłowskiego.
 
2.06 -  O godz. 9,15 przybył helikopterem z Wrocławia do Legnicy Papież Jan Paweł 2 .Ojciec Święty ukoronował 8 wieczny obraz Matki Boskiej Łaskawej z Krzeszowa.
 
17.06 – W czasie Mszy św. włączono do grona ministrantów następujących chłopców: Kamil Reszewicz, Wojciech Zieliński i Damian Zieziula.
 
10.08 – W naszej  kaplicy przeżywaliśmy drugi raz w tym roku uroczystość 1 Komunii Świętej. Dwaj chłopcy Tomasz i Sebastian Deneko urodzeni i zamieszkali w Kanadzie w Montrealu przyjechali z ojcem do dziadków. Życzeniem dziadków było to by obaj chłopcy przyjęli 1 komunie w naszej parafii.
 
W 1997r. zostało ochrzczonych 30osób, 27 osób zmarło, związek małżeński zawarło  5 par.17  maja 1997r.została rozpoczęta budowa kościoła przy zbiegu ulic Słubickiej i Skośnej . Na budowę  kościoła były prowadzone zbiórki pieniężne wszystkie zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania fundamentów pod kościół.
 
ROK 1998
 
18.01 – 50-LECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA JANA KARBOSZA z LICHENIA. Ksiądz Jan gościł kilkakrotnie u nas, sprawował Mszę Św. spowiadał i głosił Słowo Boże.
 
09.04 – Do grona Lektorów zostali włączeni: Mariusz Wieczorek  i Adam Cwojdziński. Po złożeniu przyrzeczeń chłopcy ci uzyskali tytuł lektora i prawo do czytania i śpiewania tekstów liturgii w czasie odprawia nabożeństw.
 
15.04 -71 osób przyjęło sakrament BIERZMOWANIA Mszy Św. Przewodniczył ks. Biskup  Tadeusz Rybak.
 
16.04 – HISTORYCZNY dzień w naszej PARAFII. Na placu budowy kościoła pod wezwaniem Św. Rodziny zebrała się grupka parafian wraz z ks. Prob. Bronisławem Kryłowskim. Wszyscy czekali na przyjazd Biskupa T. Rybaka. Ks. Biskup modlił się o błogosławieństwo Boże dla parafii i ks. Proboszcza, parafian i opiekę Bożą dla budujących  kościół. Po wspólnej modlitwie  nastąpiła historyczna chwila  o godz. 9,45 ks. Biskup położył pierwszą cegłę rozpoczynając budowę ścian kościoła, drugą położył ks. proboszcz B. Kryłowski a trzecią najmłodszy uczestnik Arkadiusz Drozd.
 
03.05 – 38 dzieci przystąpiło do  I KOMUNII ŚWIĘTEJ
 
17.05 – Do grona ministrantów zostali włączeni: Przemysław Kamiński, Krzysztof Oflus, Marcin Reszewicz i Krzysztof Wieczorek. Po złożeniu przyrzeczeń chłopcy ci uzyskali tytuł lektora i prawo do czytania i śpiewania tekstów liturgii w czasie odprawia nabożeństw.
 
21.05 – 15 Rocznica Święceń Kapłańskich księdza proboszcza Bronisława Kryłowskiego
 
01.06 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy wyróżniło naszego dyr. Ks. Bronisława Kryłowskiego Statuetką symbolizującą uśmiechnięte dziecko, który przez wiele lat z zaangażowaniem pasją działalność na rzecz dzieci z naszego osiedla.
 
W 1998r. do naszej wspólnoty zostało włączonych przez Sakrament Chrztu Św. 22 osoby, zmarło 31 osób. Sakr. Małżeński zawarły 2 pary. Statystyka pokazuje ze społeczeństwo w parafii się starzeje. Na budowę kościoła były zbierane pieniądze ogółem zebrano 69,700zł w tym 48 tysięcy przy roznoszeniu gazetek parafialnych. Od miesiąca lipca opiekę nad kaplicą objął p. Krystyn Kostrowicki. Pan Krystyn pomaga w różnych pracach, odnowił posadzkę w kaplicy, dba o czystość i porządek , pełni funkcję kościelnego.
 
Rok 1999
 
1999r. – Kolęda. Historyczny zapis. Naszą parafię zamieszkuje około 1000 rodzin. Księdza przyjęło około 900 rodzin.
 
13.03 – 50 uczniów przyjęło sakrament Bierzmowania z rąk biskupa T. Rybaka
 
02.05 – 39 dzieci przyjęło sakrament 1 Komunii Św.
 
21.05 – 16 rocznica święceń kapłańskich naszego proboszcza. Z tej okazji w naszej parafii została odprawiona msza św. w intencji proboszcza. Podczas mszy wręczono księdzu książkę i wiązankę róż. Mszę w intencji księdza sprawował ojciec W. Kwiatkowski.
 
17.06 – Do grona ministrantów przystąpiło 6 ministrantów; Maciej Kadecki, Piotr Bandura, Michał Bandura, Jakub Boczar, Jarosław Dziadyk, Paweł Makowski. Po złożeniu przyrzeczeń chłopcy ci uzyskali tytuł lektora i prawo do czytania i śpiewania tekstów liturgii w czasie odprawia nabożeństw.
 
10,17.10 – W dniach od 10 do 17 października w naszej kaplicy O. Józef Kuciński Sercanin z Polanicy głosił nauki misyjne dla parafian. Misje te miały nas przygotować w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
 
Przez cały rok kontynuowano prace przy budowie świątyni. Wykonano ściany kościoła do wys.8 metrów. 07.07. spisano akt notarialny zakupiono ziemię 16 arów od plebanii do ul. Głogowskiej. Wartość ziemi wynosi 45 000 zł. Zapłacono pierwsza ratę za ziemię  wysokości 25 000 zł. Zakupiono dachówkę  na kościół za 16 000zł. Robocizna wyniosła 34 000 zł, za stal na budowę kościoła zapłacono 12 000 zl. Ogółem w ciągu roku 1999 zebrano 73 000 zł.
 
Rok 2000
 
 
 
06.04 - Z rąk ks. infułata W. Bochnaka otrzymało Sakrament Bierzmowania 26 uczniów
 
1.04 - 23.04 -W parafii odbywał praktykę duszpasterską diakon Piotr Bizoń z parafii M.B Częstochowskiej
 
7.05 -  41 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej
 
21.05  -  17-Rocznica Święceń Kapłańskich Proboszcza B. Kryłowskiego
 
4.06 - Prymicje Święte. Nowowyświęceni  księża- ks. Piotr Bizoń i ks. Marcin Gęsikowski.
 
8.06 -  Do Grona liturgicznego zostało włączonych 13 nowych ministrantów
 
3.09 -  Dożynki. Uroczystości dożynkowe odbyły się na Osiedlu Piątnica. Przed mszą, która odbyła się o godzinie 14, dziewczęta oraz Gospodynie w regionalnych strojach przyniosły do Ołtarza Chleb oraz upleciony wieniec.
 
22.10 -  25-ta rocznica ślubów zakonnych s. Emilii Stebel
 
28.10 - Jubileuszowa pielgrzymka parafialna do Katedry Legnickiej. Parafianie odwiedzili katedrę aby uzyskać odpust zupełny.
 
26.11 -  ostatnia niedziela Roku Kościelnego - Chrystusa Króla. Przyjęcie nowych członków Ruchu Eucharystycznego. Grupa Liczyła wtedy 17 dziewcząt.
 
17-20.12 Rekolekcje adwentowe prowadzone przez o.Bogdana Kuć ze zgromadzenia Najśw. Serc Jezusa i Maryi z Polanicy. Myślą przewodnią była rodzina.
 
31.12 - Odpust Parafialny. Mszy przewodniczył ks. Dominik Drapiewski
 
W roku 2000 pożegnano 33 osoby, ochrzczono 20 dzieci, 5 par zawarło związek małżeński. Zebrano 79 911zł, które zostały przeznaczone na budowę kościoła. prace przy budowie świątyni przebiegały według planu.
 
Rok 2001
 
12-14.03 - O Leon Błaszczyszyn kapucyn z Gliwic prowadził rekolekcje dla dzieci.
 
25-27.03 -  o. Józef Trybal Franciszkanin z Krosna prowadził rekolekcje dla dorosłych i młodzieży
 
23.03-15.04 - w naszej parafii odbył praktykę duszpasterską diakon Wojciech Baliński.
 
06.05 -  30 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.
 
20.05 - Ks. Jan Klimka z Sanktuarium Milosierdzia Bożego z Krakowa-Łagiewnik przywiózł relikwie S. Faustyny Kowalskiej
 
21.05 - 18 rocznica Święceń Kapłańskich Ks. prob. Bronisława Kryłowskiego
 
10.06 - Prymicje Święte. Nowowyświęceni księża: Wojciech Baliński, Grzegorz Todorowski, Daniel Gołębiewski.
 
24.08-28.09 - Praktykę duszpasterską odbył Marek Pietraszek z J. Góry.
 
16.09  - Z powodu nieurodzajów zamiast dożynek , w Osiedlu Piątnica zostaje odprawiona msza dziękczynno-błagalna.
 
8.12 - Jan Klimek wygłasza nauki rekolekcyjne. Myślą przewodnią jest “Boże Miłosierdzie”
 
w 2001 roku zmarło 30 osób, 11 par zawarło związek małżeński, ochrzczono 19 dzieci.
Na budowę Kościoła zebrano 75 933,70zł
 
Rok 2002
 
3-29.01 - Diakon Marcin Kubów z Jeleniej Góry odbywał praktykę duszpasterską
10-30.03 - Diakon Tomasz Filipek odbywał praktykę duszpasterską.
 
7.04 Udzielenie sakramentu bierzmowania uczniom klas III gimnazjum przez biskupa pomocniczego Stefana Regmunta.
 
13.05 - do grona Liturgicznego zostało włączonych 13 ministrantów.
 
16.06 - Prymicje Święte. Nowowyświęceni księża: Marcin Kubów, Tomasz Filipek i Gabriel Mularz
 
27.08-25.09 - odbył praktyki akolita Mariusz Sierhart z Oleśnicy.
 
W 2002 roku zmarło 40 osób, 34 osoby przyjęły Chrzest Święty, a 9 par przyjęło sakrament małżeństwa. Pierwszy Jubileusz Parafii. 10 lat.
 
Rok 2003
 
W połowie maja wyruszyła Pielgrzymka śladami Jana Pawła II. Trasa pielgrzymki to m.in. Kraków, Zakopane wraz ze szlakami górskimi, Łagiewniki, Ludzimierz i Wadowice.
 
15.06 - Prymicje
 
Rok 2004
 
20.04 - 29 kandydatów przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.
 
30.05 - Złoty Jubileusz. 50 lat kapłaństwa ks kan. Tadeusza Jaworskiego i ks. Zygmunta Wołochowicza
 
2.06 - Ks. prob. Bronisław Kryłowski otrzymał Honorowy tytuł Prałata-Kapelana Ojca Św. z rąk J.E. Biskupa T. Rybaka.
 
20.06 - Prymicje Święte: Nowowyświęceni księża: Maciej Szymanowski, Przemysław Burnos
 
26 .06 zostało wyświęconych 13 diakonów w tym Tomasz Krauze z Parafii Św. Rodziny.
 
W 2004 roku udzielono 36 chrzótw i 8 ślubów. Zmarły 33 osoby.
 
Rok 2005
 
03.01 - odbywał praktykę miesięczną diakon Przemysław Durkalee
05.03 - Miesięczna praktyka diakona Tomasza Kwasika
 
21.05 - Diakon z naszej parafii, Tomasz Krauze, wyświęcony na księdza
22.05 - Prymicje Święte ks Tomasza Krauze
 
26.06 - Do naszej parafii przybył ks Janusz Krzyśków, zamieszkał na plebani, pomagając ks. proboszczowi.
 
27.08 - Akolita Kamil Bulanda Odbywa praktykę.
 
Rok 2006
 
07.05 – Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 29 dzieci
 
12,14.05 – Od 12 do 14 maja w parafii św. Rodziny po raz  pierwszy odbyły się rekolekcje adresowane do małżeństw i rodzin przeżywających różnego rodzaju kryzysy.
 
09.06 -  Do grona ministrantów przystąpili: Adam Bukowczyk, Paweł Górak, Bartosz Krutnikado grona lektorów: Paweł Dziopa, Michał Hopej, Mariusz Łuciow, Piotr Makuła, Marcin Szałański, Łukasz Zieziula i Rafał Zieziula.
 
11.06 – Dzień otwartych drzwi w budującym się kościele. Parafianie mieli okazje zapoznać się z pracami wewnątrz kościoła.
 
2006 – Powstała wymarzona przez ks. Proboszcza B. Kryłowskiego KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY w LEGNICY
 
06.08 – Poświęcenie trzech dzwonów. Dzwony mają swe imiona najmniejszy ma  imię Siostra Faustyna z napisem : JEZU UFAM TOBIE, troszkę większy dzwon to Ojciec Pio ma napis: NIECH BĘDZIE UWIELBIONY JEZUS, NIECH BĘDZIE CZEŚĆ NIEPOKALANEJ DZIEWICY MARYJI, największy ma  imię Jana Pawła 2 Wielki na nim znajduje się napis: TOTUS TUUS.
 
02.09 -  W Krzeszowie nasz Proboszcz  otrzymał honorowy tytuł PRZYJACIEL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za rok 2006
 
17.09 – Festyn Parafialny –Całkowity dochód z festynu to 1600zł
 
30.11 – 50-te urodziny ks. Proboszcza Bronisława Kryłowskiego
 
Na terenie parafii mieszka 3000 osób. Od końca czerwca 2005r. rezydentem jest ks. Janusz Krzyśków. W 2006 roku ochrzczono 34 osoby, 33 poszły do nieba, sakrament małżeństwa przyjęło  14 par. Rozdano ok. 60.000 Komunii Świętej. 8grudnia dzwony w naszej parafii zadzwoniły.
 
Rok 2007
 
16.02 – Msza święta  z modlitwą o wyniesienie Ojca Św. J.P.2 na ołtarze jako święty. Uroczystej mszy przewodniczył ks. Infułat Władysław Bochniak.
 
10.04 – Postęp w budowie kościoła: Sufit gotowy do malowania, założony piec…
 
17.04 – Bierzmowanie przystąpiło 24 dziewcząt i 18 chłopców przewodniczył mszy ks. Infułat Wł. Bochniak.
 
06.05 – 1 Komunia Święta przystąpiło 44 dzieci
 
21,28.05 – Rocznice święceń kapłańskich: 24 lata ks. Proboszcz B. Kryłowski i w 13 ks. Janusz K.
 
04.06 – przyjecie do grona ministrantów: Łukasz Krejczman, Dorian Zagrobski, Michał Grzybek i Tomasz Ćwichuła.
 
01.09. – Festyn w katoliku . Na boisku Szkół Samochodowych w Legnicy odbył się festyn z okazji 1 rocznicy powstania Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Rodziny.
 
Podczas roku 2007 udzielono: 27 chrztów, zmarło 41 osób, związek małżeński zawarło 12 par. Postęp prac w  świątyni: sufit pomalowany na kolor: Kości Słoniowej , posadzka ocieplona pod posadzka założono ogrzewanie nadmuchiwane, ściany pomalowano na kolor biały. Budynek jest podłączony do wszystkich instalacji: wodnej, sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej i gazowej.
 
Rok 2008
 
09.02 – Spotkanie modlitewne w intencji naszego miasta Legnicy.
 
04.03. – Postęp w budowie kościoła : Rozpoczęto prace porządkowe wokół kościoła, układanie kostki na zewnątrz kościoła.
 
22.04. – Schody na chór gotowe
 
14.04 – Do Bierzmowania przystąpiło 29 osób, mszy przewodniczył biskup Tadeusz Rybak.
 
04.05. – Do 1 Komunii Świętej przystąpiło 25 dzieci.
 
25.05. – Dzień otwartych drzwi budowanego kościoła.
 
Ofiary parafian na budowę kościoła w okresie od roku 1998 do 2007 wynoszą 713.311,45zł oraz w walutach innych krajów: 2.660 dolarów, 6.500 franków szwajcarskich, 7.000 pesos hiszpańskich, 200 dolarów australijskich, 210 marek RFN, 702 euro, 40 funtów angielskich. Koszt budowy to: 1.908,00,00 zł na materiały, 900.000,00 zł na robociznę razem 2.808.000,00zł.
 
31.08. – 2 rocznica powstania Szkoły Katolickiej a przy okazji też 2 festyn integracyjny.
 
23.09 – 40 rocznica śmierci Ojca Pio w naszej parafii 6 grupa modlitewna św. ojca Pio uczestniczyła we mszy św. Na zakończenie każdy mógł pocałować relikwie świętego Ojca Pio.
 
13-19.11 – Zakładanie 12 witraży miedzy  innymi Sługi bożego Jana Pawła 2, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Świętego Andrzeja Boboli, Błogosławionego O. Jana Beyzym, Św. Siostry Faustyny, Św. Ojca Pio, Św. O. Jana Kalinowskiego, Św. Maksymiliana Maria Kolbego,  Jerzego Popiełuszki, Św brata Adama Chmielowskiego i  Trójcy Świętej.
 
24.12 – Pasterka w nowej Świątyni
 
28.12 – Poświecenie kościoła przez biskupa Stefana Cichego
 
Udzielono 6 ślubów, 29 osób ochrzczono, 40 osób zmarło.
 
Rok 2009
 
12.01 – Dzień otwartych drzwi w Szkole Podstawowej- Katolickiej -im. Św. Rodziny
 
24.01 – Pierwszy ślub udzielony w nowej świątyni.
 
21.04 – Do Bierzmowania przystąpiło 30 osób mszy przewodniczył Biskup Stefan Cichy.
 
25.04 – Przyrzeczenia Duchowej adopcji  Dziecka Poczętego. Do przyrzeczenia przystąpiło 25 osób.
 
03.05 – 58 dzieci przystąpiło do 1 Komunii Świętej.
 
22-24.05 – Pielgrzymka parafialna: Kraków, Łańcut, Leżajsk, Dukla, Dębowiec, Rzeszów, Haczów, Nowy Sącz
 
28.05 – Przyjęcie do grona ministrantów(10) i wprowadzenie do posługi lektora (1)
 
04-17.07 Na kolonie Caritas Legnica do Świnoujścia pojechało 17 dzieci z parafii
 
23.08 – Dożynki w Piątnicy. Msza św za rolników, podziękowanie za plony
 
31.08 – Festyn w Katoliku. Trzecia rocznica powstania Szkoły katolickiej im. Św.  Rodziny .
 
Rok 2010
 
17.01 -Jasełka w kościele przygotowane przez uczniów Szkoły Katolickiej im. Św. Rodziny
 
14-17.03 – Rekolekcje Wielkopostne głosił ks. Łukasz Mastalerz
 
02.05 – Uroczystość I Komunii Świętej do której przystąpiło 36 dzieci
 
17.05 – Po wieczornej Mszy Św. został poświęcony Krzyż umieszczony na ścianie bocznego wejścia do kościoła
 
03.06 – Po raz pierwszy procesja Bożego Ciała przeszła parafialnymi ulicami
 
30-31.07 – Parafianie przyjęli do swoich domów uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
 
2-13.08 – Pólkolonie w parafialnej świetlicy dla 14 osobowej grupy dzieci
 
29.08 – Dożynki w Piątnicy. Msza św za rolników, podziękowanie za plony
 
5.09 – Festyn w Szkole Katolickiej im. Świętej Rodziny
 
19.09 – Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego Melodiae Fautores
 
19.10 – Msza Św. Kończąca III Dni Kultury Chrześcijańskiej sprawowana przez ks. Biskupa Stefana Cichego, Na zakończenie został odczytany akt przekazania dla naszej parafii relikwii ks. Jerzego Popiełuszki
 
12-15.12 – Rekolekce Adwentowe wygłosił o. Marcin Gromadecki – benedyktyn z Biskupowa k/ Opola
 
W 2010 roku udzielono 26 Chrztów Św., zawarto 11 małżeństw, zmarło 36 parafian.
 
Rok2011
 
06.01 – spotkanie opłatkowe w parafii
 
3-6.04 – Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Roman Tkacz – pallotyn z Warszawy
 
09.04 – Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Infułata Władysława Bochnaka przyjęło 43 osoby.
 
01.05 – I Komunia Święta do której przystąpiło 53 dzieci
 
06.05 – Do grona ministrantów zostało przyjętych 8 kandydatów.
 
19-26.05 – LEGNICKIE JERYCHO RÓŻAŃCOWE. 7 dni i 7 nocy trwało rotacyjne czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu
 
25.06 – Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy
 
28-29.07 - Parafianie przyjęli do swoich domów uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
 
27.08 - Dożynki w Piątnicy. Msza św za rolników, podziękowanie za plony
 
4.09 – Festyn w Szkole Katolickiej im. Świętej Rodziny z okazji 6 rocznicy powstania placówki
 
14.11 - wizyta kanoniczna ks. Biskupa Marka Mendyka
 
8.12 – w czasie Mszy Św. Ks. Proboszcz dokonał obrzędu Błogosławienia wdów
 
11-14.12 Rekolekcje Adwentowe prowadził o. Aureliusz Mieczysław Kułakiewicz OFM
 
W 2011 roku zawarto 8 małżeństw, udzielono 51 chrztów, zmarło 48 parafian.
 
Rok 2012
 
11-14.03 Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Krzysztof Herbut
 
6.05 - I Komunia Święta do której przystąpiło 39 dzieci
 
6-8.05 – Peregrynacja obrazu Św. Józefa
 
28-29.07 - Parafianie przyjęli do swoich domów uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
 
2.09 - Festyn w Szkole Katolickiej im. Świętej Rodziny z okazji 7 rocznicy powstania placówki
 
16.09 – 50-lecie ślubów zakonnych siostry Kazimiery
 
9-12.12 – Rekolekcje Adwentowe poprowadził o. Paweł Strojecki
 
W 2012 roku w parafii zawarto 10 małżeństw, udzielono 32 cgrztów, zmarło 40 parafian.
 
Rok 2013
 
6.01 – Parafialne spotkanie opłatkowe
 
27.01 – Koncert kolęd w wykonaniu Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskieo „Rota” ze Złotoryi
 
17-20.03 Rekolekcje Wielkopostne – o.Marek Kosendiak, Zgromadzenie Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
 
22.03 – Spotkanie z Wieśkiem. W parafii góścił Wiesiek z Medjugorje, człowiek który wyszedł z nałogu i odmienił swoje życie, bo spotkał na swojej drodze Jezusa
 
16.04 – Bierzmowanie. Sakramentu udzielił ks. Biskup Marek Mendyk
 
05.05 - I Komunia Święta do której przystąpiło 63 dzieci
 
30.06 – po ośmiu latach posługi parafię opuścił ks. Janusz Krzyśków. Ks. Janusz decyzją biskupa podjął pracę duszpasterską w Złotoryi
 
Lipiec – 20 lecie gazetki parafialnej Święta Rodzina
 
28-29.07 - Parafianie przyjęli do swoich domów uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
 
25.08 - Parafianie przyjęli do swoich domów uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę z okolic Lubina i Polkowic
 

Kontakt

59-220 Legnica,
ul. Słubicka 6
Tel.: 76 862 19 80
E-mail: parafia@swrodzina.legnica.pl

Dodatkowe informacje

W przygotowaniu